Under våren 1924 vill Erik och Mimmi göra vissa förändringar i livet, bland annat vill man sälja gården Hallen. Ryktet säger att den köptes av en Johan Skantze, men se verkligheten var lite mer komplicerad. Alf Olsson har med en släktforskande vän lyckats ta redan på vad som hände.

Köparen av Hallen 1924 var fru Hilda Ingeloff. Hon köpte av allt att döma gården i eget namn, även om hon var gift med ingenjören Johan Torsten Ingeloff. Fem år senare, den 7 maj 1929 upplöses äktenskapet genom domstolsbeslut, vilket finns antecknat i husförhörslängd för 1929. 

Den 27 januari 1930 gifter sig Hilda Ingeloff med Johan Evald Herman Skantze, som av omgivningen därmed betraktas som herre på Hallen, oaktat vad de juridiska dokumenten säger.

Paret Ingeloff hade också en dotter vid namn Britt, Hon följde - som oftast var fallet - med modern och fyllde fyra år veckan efter att mamman hade gift om sig. Både mor och dotter använde därefter efternamnet Skantze.

Köpekontrakt        Köpekvitto          Resolution      Förrättningskarta

Saknar du något i texten?

Kom gärna med förslag på tillägg och ändringar!