Att mjölka och tvätta var tunga kvinnogöra för hundra år sedan. På sommartid drog man byken på en kärra ned till Hallabro, som ligger över Lärjeån och möjliggör promenader mellan Hallengårdsvägen (parkeringen vid Olofstorp Västra) och över till Kappered. På vintertid fanns, åtminstone till en början, en tvättstuga på Hallen med en bykgryta man kunde elda under. Det var inte riktigt bra, för vid ett tillfälle spred sig elden och hela tvättstugan brann ned. 

Som det var ett tungt arbete såg Mimmi till att hon hade hjälp med byken. Det är oklart om hon betalade kontant för hjälpen, eller om det var så att man bildade ett tvättlag och gick runt till varandra när det var dags.

Att inte Mimmi syns på så många bilder har sin förklaring. Det var för det mesta hon som fotograferade. Hon hade ju köpt sig en kamera redan före 1910.