Linder tog strid mot  

skolstyrelsen i +20 år

Regeringen fick avgöra striden

Denna berättelse väljer vi att återge i sin helhet ur Angered-Bergum
Skolhistoriskt av Oskar Jonsson. Mycken tjurskallighet avslöjas från
båda parter i denna historia. Men regeringen (Kungl Maj:t) avgjorde det
hela tämligen salomoniskt.