Söker du en person vars namn du känner till? Använd gärna sökfunktionen upptill på sidan.
Annars, klicka på de blå rubrikerna och sök dig fram.


8. Emma Gustava f. 1875-12-05 d. 1877-05-05 i tvinsot.

Fotnot: Allmänt menas med tvinsot en sjukdom som yttrar sig som avtyning, försvagning och avmagring till den grad att hela kroppen vanställs och muskelstyrkan förloras, d v s atrophia eler tabes. En rad sjukdomar kunder benämnas tvinsot, exempelvis diabetes, engelska sjukan, långvariga diarréer, avtyning i ålderdomen, invärtes sår i magen, och ryggmärgstvinsot orsakad av syfilis.
 
Vanligen skiljde man dock på lungsot (TBC) och tvinsot som redovisas som olika sjukdomar i diagnoslistan i Svensk författningssamling 1860:13, men regionala och dialektala skillnader förekom varför t ex även lungsot och gulsot i äldre tider kunde gå under benämningen tvinsot.  
 
Se vidare: G Lagerkranz, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider (9:e utg, 2003).